Maloobchod
asiaporcelan.cz


   Sledujte nás na  Obchodní podmínky


Expect.s.r.o.
Husova 23,Hořice 50801
IČO: 48153257
DIČ: CZ48153257
Zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu V Hradci Králové, oddíl C, vložka 3550
Kontaktní osoba: Vladimír Solovjev
602 473 808, expect@expect.cz

Od 1. 3. 2017 malá změna obchodních podmínek.
V návaznosti na platnost zákona o EET obchodujeme pouze způsobem bezhotovostního platebního stylu, formou převodu peněžních prostředků na náš bankovní účet. Hotovostní prodej na skladě je k datu 28.2.2017 ukončen.
Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba:
Pondělí až Čtvrtek 9:00 - 15:30
- osobní schůzku/návštěvu je třeba předem domluvit emailem či telefonicky(493621054, 602473808)

Objednávka a způsob objednání
Zboží si můžete objednat:
- prostřednictvím našeho on-line obchodu
- e-mailem na expect@expect.cz ( je nutné uvést kód a název výrobku, množství a kontaktní údaje)
- telefonicky na číslech 493621054, 602473808, 724311852

Po odeslání objednávky z našeho on-line obchodu Vám přijde potvrzující e-mail o přijetí Vaší objednávky obsahující výpis obsahu celé objednávky.
Přijatá objednávka je závazná!

Reklamace
Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30ti dnů od přijetí reklamace. V případě oprávněného požadavku reklamace uhradíme výdaje spojené s přepravou reklamovaného zboží, poštou či podobnou přepravní společností. Případnou reklamaci adresujte na:
- e-mail expect@expect.cz
- telefonicky na číslech 493621054, 602473808
Reklamace bude vyřízena v souladu se zákonem 89/2012 Sb.(Občanský zákoník) v platném znění.

Stornování objednávky
Vaši již zadanou objednávku můžete stornovat do 24 hodin od jejího odeslání těmito způsoby:
- e-mailem na expect@expect.cz
- telefonicky na číslech 493621054, 602473808, 724311852

Odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží.
Zboží lze vrátit pouze původním neporušeném stavu. Odstoupení od smlouvy bude vyřízena v souladu se Občanským zákoníkem v platném znění.

Ceny
- všechny ceny jsou s DPH v Kč
- v závorce je orientační cena v EUR

Expedice zboží
Objednané zboží expedujeme do 3-5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Využíváme přepavce DPD a Českou poštu.

Platba za zboží
- dobírkou, vzhledem k vysokým poplatkům a poštovnému dopravců navyšujeme celkovou částku o 30,- Kč. Dobírku lze využít pouze při dodání po ČR
- převodem předem na běžný účet, na základě zálohové faktury vystavené dle Vaší objednávky (po obdržení fakturované částky na náš účet bude zboží obratem odesláno na Vaši adresu).

Přepravní poplatky/ poštovné a balné
DPD
dodání po ČR
- účtujeme 80,- Kč
- při odběru zboží nad 1500,- Kč poštovné a balné odpadá.
dodání po SR
- účtujeme 540,- Kč
dodání ostatní země EU
- nelze použít tento způsob dodání

Česká pošta
dodání po ČR
- účtujeme 180,- Kč
- při odběru zboží nad 1500,- Kč účtujeme poštovné a balné 80,- , při odběru nad 2500,- poštovné a balné neúčtujeme.
dodání po SR
- účtujeme 540,- Kč
dodání ostatní země EU
- účtujeme 1350,- Kč. Záleží na době dodání a nabídky přepravců.

Slevy
Při dodání zboží nad 2000,- Kč poskytujeme slevu 3%
Při dodání zboží nad 3000,- Kč poskytujeme slevu 5%
Při dodání zboží nad 5000,- Kč poskytujeme slevu 7%
Při dodání zboží nad 10000,- Kč poskytujeme slevu 10%

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (Expect, spol. s r. o.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


Jsme plátci DPH.